Använd ( " ) dubbla citatecken för bokstavliga sökningar.
Exempel: "Sök nyckelord"